Tips voor initiatiefnemers


Op deze pagina vind je nuttige informatie en tips voor jouw initiatief. Samen maken wij de gemeente Voorst steeds mooier, leuker en gezelliger!

Wat is een maatschappelijk initiatief?
Bij een maatschappelijk initiatief start één persoon en/of een groep mensen een proces om (tijdelijk) iets voor elkaar te krijgen. De bedoeling van het initiatief is vaak om het dorp, de buurt en/of de straat te verbeteren, gezelliger, sportiever, mooier, groener, schoner en/of veiliger te maken. De initiatiefnemers nemen zelf de regie. Ze zijn soms verenigd in een stichting of vereniging, maar dat is geen verplichting. Ze kunnen zich op vrijwillige basis inzetten, maar ook dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Aanmelden evenementenladder:
Vanuit BezoekVoorst.nl staan er bij de invalswegen van de meeste dorpen in de gemeente Voorst borden waarop je activiteiten zichtbaar kunt maken. Voor het plaatsen van je activiteit op deze evenementenladders kun je terecht op deze website. Per locatie zijn de plaatsingskosten € 12,- exclusief BTW voor 1 maand. Een evenement wordt door Bigblow standaard de maand voor de datum geplaatst. Er zijn maximaal 4 plekken beschikbaar per bord dus de aangegeven locaties zijn voorkeurslocaties en pas gegarandeerd na goedkeuring van Bigblow. 

Evenement voor een groot publiek?
Heb jij een evenement dat bestemd is voor een breed publiek? Denk er dan ook aan om jouw evenement te plaatsen op:

  • Bezoek Voorst, dit is een site waar bezoekers aan de gemeente Voorst en recreanten, allerlei informatie van en over activiteiten, overnachten, horeca, wandel- en fietsroutes en nog veel meer kunnen vinden. Aanmelden via: Aanmelden Evenement op Bezoek Voorst
  • Hier volgen binnenkort meer tips

Bij welke fondsen kan ik terecht?
In Nederland zijn er verschillende fondsen. De doelstellingen, criteria en achtergronden van fondsen lopen sterk uiteen. Deze onafhankelijke stichtingen beheren een hoeveelheid geld waaruit ze kunnen putten om maatschappelijke doelen te steunen en te stimuleren. Op internet zijn diverse overzichten van fondsen te vinden, maar daarnaast bestaat ook het Fondsenboek. Hieronder een beperkt rijtje met fondsen die wellicht interessant zijn voor jouw initiatief:

Oranje FondsHet Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten die een bijdrage leveren aan meer betrokkenheid in de samenleving. De steun aan sociale initiatieven helpt mensen elkaar te ontmoeten of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij.
Samen met Provincie Gelderland verzorgen ze ook het fonds 'Verbind je Buurt'. (2021)
VSBfonds
De stichting VSBfonds is een Nederlandse goede-doelenorganisatie die culturele en maatschappelijke initiatieven ondersteunt. De maatschappelijke initiatieven worden ingedeeld in de twee categorieën “Mens & Maatschappij” en “Kunst & Cultuur.
Prins Bernard Cultuurfonds
Het Cultuurfonds draagt financieel bij aan projecten die raken aan cultuur, natuur of wetenschap.
Samen met Provincie Gelderland verzorgen ze ook het fonds 'Gelderse cultuur, samen doen!' (2021).
Provincie Gelderland - Leefbaarheid
Heb je een idee voor de verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in jouw buurt of wijk? En wilt u hier samen met anderen werk van maken? De Provincie helpt graag. Je kunt ondersteuning krijgen van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.
Postcode Loterij Buurtfonds
Het Postcode Loterij Buurtfonds helpt buurtprojecten voor een leefbare buurt snel te realiseren en nodigt alle buurtbewoners in Nederland uit om in actie te komen.
Univé Buurtfonds
Elkaar helpen. Dat zit in het DNA van Univé. Samen risico’s voorkomen. En als er toch iets misgaat de gevolgen zoveel mogelijk beperken. Stichting Univé Buurtfonds ondersteunt allerlei initiatieven en activiteiten die daar écht aan bijdragen. Bij jou in de buurt. Kleinschalig. Maar wel met een blijvend effect.
Jantje Beton
Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen
Boks Scholten Stichting
De Boks Scholten Stichting is een charitatief vermogensfonds uit Deventer ter ondersteuning van zieken en ouderen, bij voorkeur op het platteland.
Stichting IJsselbosch Foundation
IJsselbosch Foundation heeft als doel het ondersteunen van sociale-, culturele- (ontspannings) activiteiten en/of initiatieven in de breedste zin van het woord, vanuit en ten behoeve van de, met name regionale gemeenschap, in hoofdzaak in een straal van ca. 30 km. rondom Welsum (gemeente Olst-Wijhe). De bijdragen variëren van € 250 tot € 5.000 en zijn afhankelijk van de aard van het project.
het Gehandicapte Kind
Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen gehandicapt kind alleen hoeft te spelen - dat is het ideaal van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.
Kern met Pit
Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen een jaar te realiseren.
Rabobank Donatiefonds
Ieder jaar zorgen verenigingen stichtingen ervoor dat het goed gaat in de regio. Rabobank Apeldoorn en omgeving steunt projecten tot € 2.500 vanuit het Donatiefonds.
Rabo ImPactfonds
Met een goed idee kun je bijdragen aan een duurzame toekomst. Dit betekent een gezonde balans tussen de mens, natuur en winst maken (people, planet, profit). Rabobank Apeldoorn en omgeving steunt vernieuwende projecten vanuit het Rabo ImPactfonds.
Rabo ClubSupport
Tijdens Rabo ClubSupport verdelen de leden van de Rabobank een bedrag onder de verenigingen en stichtingen die klant zijn.
ING Nederland Fonds
Nederlanders zijn ondernemend. Er zijn allerlei mensen die het initiatief nemen om een maatschappelijk vraagstuk op te pakken op landelijk en op lokaal niveau. Het in 2015 opgerichte ING Nederland fonds ondersteunt deze mensen.
Triodos Foundation
Triodos Foundation werkt sinds 1971 met schenkgeld. Hun missie is om uw geld te laten werken aan een mooiere samenleving.
De Stichting voor Elkaar
Stichting voor Elkaar zet zich al jaren in voor goede doelen in de buurt. Als organisatie staan wij midden in de maatschappij. Het liefst zijn we er voor iedereen. Stichting voor Elkaar steunt daarom lokale goede doelen die een breed publiek aanspreken. Zo profiteren er veel mensen van onze steun.
De Johanna Donk-Grote Stichting
Mevrouw Donk–Grote had de intentie om met name kinderen die door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, financieel te ondersteunen.

Tip: aanvullend kun je wellicht ook terecht bij een van de lokale serviceclubs en bij de gemeente Voorst:

Rotaryclub Voorst
Rotary is een wereldwijd netwerk van buren, vrienden en probleemoplossers die streven naar een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te creëren - over de hele wereld, in onze gemeenschappen en in onszelf. In Voorst is een lokale Rotaryclub actief.
Lionsclub Voorst
Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien. In Voorst is een lokale Lionsclub actief.
Gemeente Voorst
De gemeente Voorst heeft een aanjaagsubsidie voor maatschappelijke initiatieven met een gemeentebreed karakter en voor maatschappelijke initiatieven in de dorpen Twello en Steenenkamer (max. 500 euro).
Lokale buurtinitiatieven in de overige 10 dorpen kunnen voor een financiële ondersteuning sinds 2022 terecht bij hun dorpsbelangenorganisatie


Ondersteunende organisaties
Voordat je op een fonds afstapt is het goed om een projectplan te schrijven voor je initiatief. Er zijn verschillende organisaties die erin gespecialiseerd zijn om je hierbij te ondersteunen. Zij hebben geen eigen budgetten, maar er zit veel kennis en ervaring om je een stap verder te helpen. Maak vooral gebruik van deze gratis mogelijkheden:

Gemeente Voorst & dorpscontactpersonenDe coördinatoren maatschappelijke initiatieven helpt je samen met de dorpscontactpersonen graag op weg.
Neem contact op met Yvonne Bosch of Chris Frencken. Zij zijn te bereiken via het mailadres of  telefoonnummers 06-50438659 (Yvonne) of 06-50438652 (Chris).
Stichting Cultuur en Leefbaarheid IJsselvallei (CLIJ)
CLIJ ondersteunt mensen met plannen en ambitie die zich inzetten voor het verfraaien, verduurzamen, leefbaar maken van hun omgeving. In de IJsselvallei. CLIJ geeft advies en helpt door projectplannen (mee) te schrijven en te zoeken naar financiering. Projectaanvragen kunnen via hen verlopen, bijvoorbeeld mocht je zelf als initiatiefgroep niet officieel georganiseerd zijn.
Neem contact op met Gerard Hendrix van CLIJ via telefoonnummer 06-25383075 of via de mail: .
Leefbaarheidsalliantie Gelderland
De Leefbaarheidsalliantie is er voor alle Gelderlanders die iets willen betekenen voor hun wijk, buurt of dorp. De Leefbaarheidsalliantie kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld bij het vertalen van een idee naar een onderbouwd plan, bij het zoeken naar financiering of het werven van vrijwilligers. Maar denk ook aan advies bij het opstellen van een communicatieplan.
Neem contact op via telefoonnummer 026-352 34 20 of via de mail: . Je kunt ook terecht op de website www.leefbaarheidsalliantie.nl.


Hoe schrijf ik een projectplan?
Wil je toch alvast zelf aan de slag, dan adviseren we je om in ieder geval de volgende punten te beschrijven:

- Aanleiding
- Doelstelling
- Verwachte resultaten
- Doelgroep
- Inhoud
- Uitvoering
- Planning en looptijd
- Marketing en communicatie
- Financiën
- Evaluatie

Het VSBfonds is een bekend Nederlands fonds. Zij hebben bovenstaande punten verder uitgewerkt op hun website. Daarnaast heeft het VSBfonds een online-basistraining gemaakt voor het schrijven van een projectplan. De basistraining is hier te vinden.

Crowdfunding: wat is dat?
Kun jij genoeg mensen enthousiasmeren voor jouw initiatief? Dan is crowdfunding wellicht een goede manier om aan het benodigde geld te komen. Crowdfunding betekent dat een grote groep mensen een relatief klein bedrag inlegt en zo samen iets voor elkaar krijgt. Het is belangrijk om heel concreet te maken waarvoor je geld wil en wat je daarvoor terug doet. Deze vier kenmerken zijn belangrijk:

1. Je hebt belang bij een groep betrokken supporters
2. De doelgroep voelt zich verbonden met het initiatief
3. Het initiatief is concreet en urgent
4. Je hebt tijd en enthousiasme voor het voeren van een campagne

Er zijn in Nederland verschillende crowdfunding platforms. Hieronder een aantal voorbeelden:
- www.voorjebuurt.nl
- www.voordekunst.nl
- www.onepercentclub.com

Meer weten?
Kun je geen antwoord vinden op je vraag? Neem dan gerust contact op met Chris Frencken of Yvonne Bosch. Zij zijn de coördinatoren maatschappelijke initiatieven van de Gemeente Voorst. Je kunt altijd een afspraak maken met Chris of Yvonne om eens van gedachte te wisselen. Chris is te bereiken op telefoonnummer 06-50438652 of via de mail: . Yvonne op telefoonnummer 06-50438659 of via de mail: .