Tips voor initiatiefnemers!


Op deze pagina vind je nuttige informatie en tips voor jouw initiatief. Samen maken wij de gemeente Voorst steeds mooier, leuker en gezelliger!

Wat is een maatschappelijk initiatief?
Bij een maatschappelijk initiatief start één persoon en/of een groep mensen een proces om (tijdelijk) iets voor elkaar te krijgen. De bedoeling van het initiatief is vaak om het dorp, de buurt en/of de straat te verbeteren, gezelliger, sportiever, mooier, groener, schoner en/of veiliger te maken. De initiatiefnemers nemen zelf de regie. Ze zijn soms verenigd in een stichting of vereniging, maar dat is geen verplichting. Ze kunnen zich op vrijwillige basis inzetten, maar ook dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Hoe schrijf ik een projectplan?
Het is handig om een projectplan te schrijven voor je initiatief. Wij adviseren je om in ieder geval de volgende punten te beschrijven:

- Aanleiding
- Doelstelling
- Verwachte resultaten
- Doelgroep
- Inhoud
- Uitvoering
- Planning en looptijd
- Marketing en communicatie
- Financiën
- Evaluatie

Het VSBfonds is een bekend Nederlands fonds. Zij hebben bovenstaande punten verder uitgewerkt op hun website. Daarnaast heeft het VSBfonds een online-basistraining gemaakt voor het schrijven van een projectplan. De basistraining is hier te vinden.

Bij welke fondsen kan ik terecht?
In Nederland zijn er verschillende fondsen. De doelstellingen, criteria en achtergronden van fondsen lopen sterk uiteen. Deze onafhankelijke stichtingen beheren een hoeveelheid geld waaruit ze kunnen putten om maatschappelijke doelen te steunen en te stimuleren. Op internet zijn diverse overzichten van fondsen te vinden, maar daarnaast bestaat ook het Fondsenboek. Hieronder een beperkt rijtje met fondsen die wellicht interessant zijn:

Rabobank Donatiefonds
Ieder jaar zorgen verenigingen stichtingen ervoor dat het goed gaat in de regio. Rabobank Apeldoorn en omgeving steunt projecten tot € 2.500 vanuit het Donatiefonds.
Rabo ImPactfondsMet een goed idee kunt u bijdragen aan een duurzame toekomst. Dit betekent een gezonde balans tussen de mens, natuur en winst maken (people, planet, profit). Rabobank Apeldoorn en omgeving steunt vernieuwende projecten vanuit het Rabo ImPactfonds.
De Stichting voor ElkaarStichting voor Elkaar zet zich al jaren in voor goede doelen in de buurt. Als organisatie staan wij midden in de maatschappij. Het liefst zijn we er voor iedereen. Stichting voor Elkaar steunt daarom lokale goede doelen die een breed publiek aanspreken. Zo profiteren er veel mensen van onze steun.
ING Nederland fondsNederlanders zijn ondernemend. Er zijn allerlei mensen die het initiatief nemen om een maatschappelijk vraagstuk op te pakken op landelijk en op lokaal niveau. Het in 2015 opgerichte ING Nederland fonds ondersteunt deze mensen.


De Johanna Donk-Grote StichtingMevrouw Donk–Grote had de intentie om met name kinderen die door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, financieel te ondersteunen.
Oranje FondsHet Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten die een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen van het Fonds. Zo bevorderen we samen meer betrokkenheid in de samenleving. Onze steun aan sociale initiatieven helpt mensen elkaar te ontmoeten of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij.
VSBfondsDe stichting VSBfonds is een Nederlandse goede-doelenorganisatie die culturele en maatschappelijke initiatieven ondersteunt. De maatschappelijke initiatieven worden ingedeeld in de twee categorieën “Mens & Maatschappij” en “Kunst & Cultuur.


Crowdfunding: wat is dat?
Kun jij genoeg mensen enthousiasmeren voor jouw initiatief? Dan is crowdfunding wellicht een goede manier om aan het benodigde geld te komen. Crowdfunding betekent dat een grote groep mensen een relatief klein bedrag inlegt en zo samen iets voor elkaar krijgt. Het is belangrijk om heel concreet te maken waarvoor je geld wil en wat je daarvoor terug doet. Deze vier kenmerken zijn belangrijk:

1. Je hebt belang bij een groep betrokken supporters
2. De doelgroep voelt zich verbonden met het initiatief
3. Het initiatief is concreet en urgent
4. Je hebt tijd en enthousiasme voor het voeren van een campagne

Er zijn in Nederland verschillende crowdfunding platforms. Hieronder een aantal voorbeelden:
- www.voorjebuurt.nl
- www.voordekunst.nl
- www.onepercentclub.com

Meer weten?
Kun je geen antwoord vinden op je vraag? Neem dan gerust contact op met Chris Frencken. Hij is de coördinator maatschappelijke initiatieven. Je kunt altijd een afspraak maken met Chris om eens van gedachte te wisselen. Chris is te bereiken op telefoonnummer 06-50438652 of via de mail: .