Dorpsbelangenorganisaties


De gemeente Voorst bestaat uit grote en kleine dorpen, een aantal buurtschappen en een buitengebied. In veel van de kernen zijn plaatselijke belangenverenigingen actief. Deze dorpsbelangenorganisaties behartigen de belangen van de inwoners van een dorp. Daarnaast helpen ze mee bij het in stand houden en vergroten van de leefbaarheid in de gemeente. 

Dorpsvisies
Dorpsbelangenorganisaties kunnen initiatief nemen om een visie te maken op de toekomst van hun dorp. In een dorpsvisie staat op welke manier het dorp zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Welke voorzieningen wil je behouden en/of aantrekken? Welke kansen liggen er? Een dorpsvisie is van belang voor alle inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit het dorp. Niet voor niets maken zij de visie samen. De gemeente helpt dorpsbelangenorganisaties bij het starten van een proces om te komen tot een dorpsvisie.

Dorpenplatform
Twee keer per jaar komen bestuursleden van dorspbelangenorganisaties, dorpscontactpersonen en medewerkers van de gemeente bij elkaar tijdens het Dorpenplatform om informatie uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Websites
Informatie over de dorpsbelangenorganisaties in onze gemeente is te vinden op de websites van de belangenverenigingen: