Kijk in Posterenk: Nieuws uit Posterenk en omgeving nr 4 2019


Kijk in Posterenk: Nieuws uit Posterenk en omgeving nr 4 2019

Voortgang Woningbouw Posterenk 

In de eerste helft van dit jaar is door de gemeente Voorst het principe besluit genomen om onder voorwaarden haar medewerking te verlenen aan het woningbouwplan Postakker 2 in de Posterenk. Betrokken partijen zijn in een ver gevorderd stadium om aan deze gestelde voorwaarden vorm te geven.
De verwachting is eind van dit jaar de bestemmingsplanprocedure op te kunnen starten. Betrokken partijen zullen de bewoners van de Posterenk op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.


                                                                       ------------------

Gezocht
Spullen uit de periode ‘40 – ’45 tbv Expositie Herdenking Posterenk. bijv. een granaathuls, bonkaarten, persoonsbewijzen, een onderduik radio, een helm, bevrijdingsliedjes platen/LP’s/ singeltjes een grammofoon met platen, een jas met een kogelgat... Items die echt uit die tijd stammen en met de oorlog te maken hebben.
 Reacties Rianne Meijer 0623 692 495 of Jolien van den Elsen 0641 819 035  


                                                                       ------------------


Koersbal en Sjoelen in Posterenk.   

Nieuwsgierig naar de ontmoetingsmiddagen die plaats vinden in Bethel?  Je bent van harte welkom, willen er graag deelnemers erbij. Het is een leuke uitdagende bezigheid, waar je ook nog fanatiek van kunt worden.. Vergis je niet bij Koersbal vergt het finesse met rollen, niet te hard, niet te zacht en goed recht en soms met een bocht of slinger...


 Koersbal en sjoelen brengen veel voordelen! Er worden diverse spieren aan het werk gezet, je mobiliteit, handigheid, fitheid, flexibiliteit, fingerspitzengefühl, richtingsgevoel worden vergroot en je bent nooit te oud om mee te doen.. Breng je buur mee, kom binnen, ervaar en beleef. Zie de agenda voor datums


                                                                       ------------------ 

 

Klompenpaden in en rondom Posterenk en Bussloo 

Vooraankondiging Start en Informatieavond Maak je ook graag een wandeling in je eigen omgeving? Klompenpaden bieden daarvoor een uitstekende mogelijkheid. Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarisch landschap die zoveel mogelijk over onverharde wegen lopen. In Gelderland en Utrecht zijn de afgelopen 10 jaar al 110 Klompenpaden ontwikkeld en ook in onze Gemeente Voorst kennen we reeds enkele prachtige voorbeelden. (www.klompenpaden.nl) Samen met Landschapsbeheer Gelderland en de Gemeente Voorst starten we een project met als doel om in en rondom de dorpen Posterenk en Bussloo enkele Klompenpaden te ontwikkelen. 

Informatie en Startavond: 

Op 21 november organiseren we in de Wilpermolen een startavond voor geïnteresseerden. Het doel van die avond is om allereerst iedereen goed te informeren om vervolgens samen aan de slag te gaan met het verzamelen van ideeën. Een ander doel is het samenstellen van een Werkgroep die onder begeleiding van Landschapsbeheer Gelderland de verzamelde ideeën nader uitwerkt. 

Binnenkort ontvang je nadere informatie 

                                                                       ------------------

Op 11 november is er een “Geheime filmavond” gepland door de Speeltuin vereniging. Alle kinderen tussen 10 en 15 jaar zijn uitgenodigd om gezellig te komen kijken naar een film op het grote witte doek, welke is nog even geheim… . Deze avond wordt gehouden in de Molen van Posterenk. Geef je op via .. Versnaperingen zijn aanwezig…  J

                                                                       ------------------

Juf Gea  aan het woord
over zomaar een dag op de St Martinusschool Bussloo

’s Morgens als ik uit de auto sta, naast de kerk in Bussloo, loop ik het pad op naar de St Martinusschool. Een verrassing, elke ochtend weer, want achter de school kijk ik uit op een weiland, bomen, bos. Een reiger staat stokstijf stil. Ook ik blijf staan en kijk roerloos naar wat zich daar allemaal afspeelt: een haas, een ooievaar, een buizerd…..
Ik loop verder het plein op, omringd door mooie hoge bomen.
 De kippen in het kippenhok begroeten me kakelend. Ik ga naar binnen.

Vanaf 8.20 uur druppelen de kinderen de school in. Leerkrachten en kinderen wensen elkaar met een handdruk of een high five goedemorgen. Elkaar even aankijken: ‘Hoe gaat het met je? Fijn dat je er weer bent!’

Vanaf 8.30 is het stil in de school, zit iedereen in de kring. Ouders gaan weer naar huis of drinken een kop koffie in de teamkamer. Er wordt gewerkt aan taal, rekenen en spelling in verschillende ruimtes. De leerkrachten geven instructie aan kleine groepjes en de kinderen maken hun werk op het samenwerkplein. Rekenen kan in een werkboek, maar ook op de computer of door een spel te spelen of te bouwen met materialen. De kinderen mogen op verschillende manieren leren. 

Een boek lezen in de bibliotheek, met de Kapla torens bouwen, spelen op de nagebouwde camping in de unit, schilderen op het verfbord. Even lopen tussen de lessen door van de ene ruimte naar de andere, talenten ontdekken in de talentateliers en genieten van het groene uitzicht in de stilteruimte. De stilte van buiten, binnen laten komen, zittend op een bank. Dat kan hier allemaal.

In de pauze lekker met z’n allen naar buiten: graven in de zandbak, beestjes zoeken tussen de struiken, verstoppen onder de wilgen, voetballen op een stuk van het weiland!
Groot en klein door elkaar, van 4 tot 12 jaar. We horen bij elkaar, wij zijn samen school!

Waar vind je een school op zo’n mooie groene plek? In Bussloo!
Wat fijn dat wij daar mogen werken, spelen en leren, samen met 64 geweldige kinderen.

                                                                       ------------------

Op 23 november zal sinterklaas weer binnen gehaald worden in Posterenk! De Pepernoten liggen al in de winkel in de aanloop hiernaar toe. Speciaal voor ons komt de echte Sint weer naar Posterenk waar hij begin van de middag in speeltuin arriveert. Waarna hij en zijn doldwaze gevolg een toespraak zal houden op de Stelling van ons dorpsicoon de Molen.


                                                                       ------------------


Posterproat : een schonere wereld:

Meerdere malen per week zag ik de man langskomen. Wandelend, werkhandschoenen aan en een tas dragend. Regelmatig bukte hij zich om rotzooi langs de kant van de weg op te rapen.  Jawel, rotzooi weggegooid door anderen. Het maakte me zo nieuwsgierig dat ik op hem afstapte om hem enkele vragen te stellen. De man had de gewoonte om driemaal per week een flinke wandeling te maken. Daarbij viel het hem op hoeveel rotzooi er langs de kant van de weg ligt. Zakjes, lepeltjes, plastic bekers en vooral veel blikjes en dat stoorde hem vreselijk. Hij sprak de mensen aan die hij spullen zag weggooien en veelal leverde dat een verontwaardigde blik op zo van : “waar bemoeit u zich mee”. Hij besloot het nuttige met het aangename te verenigen. Tijdens de wandeling neemt hij een ruime tas mee en raapt alles op wat hij tegenkomt. Onderweg heeft hij op enkele plekken een afspraak gemaakt waar hij de volle tas mag achterlaten zoals bij Bussloo en op de Gemeente Erf te Twello.  We kunnen ons blijven storen aan al die mensen die van alles zomaar weggooien en daarover blijven mopperen. Het MOTTO van deze man spreekt me bijzonder aan:  

Zet het om in een actie en pak het aan!

 

                                                                       ------------------

  

Voor Agenda bekijk en lees de hardcopy of klik hier voor het bestand in pdf

 

KijkInDePosterenk_Nieuwsbrief_2019-04.pdf