DE ontmoetingsplek in Twello met een open sfeer. Gasten en vrijwilligers dragen 'hun' activiteiten, ieder naar eigen kunnen. Trefpunt Duistervoorde is actief in het aanbieden of ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
Sint Maartenserf 85
7391AG Twello
Ton Simons (voorzitter ) 06 40914127

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven

BerichtenAgendaElkaar Helpen

Producten & Diensten