Doeclub: Voor jongeren van 12 tot 15 jaar wordt om de week een Doe-club georganiseerd. De Doe-club is van 19.00 tot 21.00 uur en wordt gehouden in het dorpshuis "d'Olde Schole". De jongeren gaan hier knutselen onder leidi...
Lees meer
de Kosterij 3
7396NR Terwolde