Vrijwilligers


Trefpunt Duistervoorde is in de gelukkige omstandigheid dat er al véél vrijwilligers zijn om te helpen met de organisatie van de activiteiten.
Natuurlijk is Trefpunt Duistervoorde enorm blij met mensen, die zich ook graag willen
aansluiten bij het vrijwilligersteam.
Contactadres hiertoe:

Joke van den Berg
Beheerder

06-12253086