Mens en Welzijn Voorst

Buurtbemiddeling

Plezierig wonen dat wil iedereen. Soms is dat niet het geval. Ieder mens kan zich wel eens ergeren aan of ruzie hebben met een buur. Over bijvoorbeeld geluidsoverlast, overhangend groen of over een voortdurend verkeerd geparkeerde auto. Het helpt dan om met elkaar te praten. Maar wat als dat niets oplost? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen.Een oplossing is vaak dichterbij dan u denkt.

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. De bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die u helpen om uw problemen met uw buren te bespreken. Zij luisteren naar het verhaal van beide partijen Zij praten eerst met u en daarna met de buren. Ze zijn neutraal en geven geen oordeel. Daarna zorgen zij voor een gezamenlijk bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. De bedoeling van dit gesprek is dat u samen met uw buren tot een oplossing van uw conflict komt en dat u met elkaar in gesprek kunt blijven, ook als er opnieuw overlast is.


Voorbeelden van overlast voor Buurtbemiddeling

  • Geluidsoverlast
  • Rommel in trappenhuis of plantsoen
  • Stank
  • Overlast van dieren of door kinderen
  • Tuinoverlast
  • Parkeeroverlast

Buurtbemiddeling is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Voorst die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met hun buren. U hoeft hiervoor niets te betalen. Wel wordt van u verwacht dat u nadenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en hier ook aan meewerkt. Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht en gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Mens en Welzijn Voorst Maarten Tromplaan 2, Twello
Meer informatie
Deel dit bericht!

Meer producten & diensten