Mens en Welzijn Voorst

Algemene Hulpdiensten

Heeft u ondersteuning nodig, waarvoor binnen het eigen netwerk geen mogelijkheden zijn, dan kunt u terecht bij de Algemene Hulpdienst van Mens en Welzijn Voorst.
De vrijwilligers van deze hulpdienst ondersteunen u bij vervoer, boodschappen, opvang en terminale zorg.


Vrijwillig vervoer

U kunt gebruik maken van vrijwilligersvervoer wanneer u:

  • Binnen uw netwerk geen mensen heeft die voor u kunnen rijden;
  • Geen gebruik kunt maken van openbaar vervoer, regiotaxi of buurtbus;
  • Bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, huisarts of tandarts moet voor onderzoek of controle. De vrijwilliger brengt u indien nodig tot in de wachtkamer, maar gaat niet mee naar het consult;
  • U betaalt de vrijwillige chauffeur een onkostenvergoeding voor de gereden kilometers en eventuele parkeerkosten.


Boodschappendienst

Kunt u niet meer zelfstandig boodschappen doen en heeft u binnen uw netwerk niemand die u daarbij kan helpen, dan is het mogelijk dat u hulp van een vrijwilliger krijgt.
Hij/zij zal maximaal éénmaal per week samen met u boodschappen doen, of als u dat wilt boodschappen voor u halen. Wordt dit met de auto gedaan, dan betaalt u reiskosten aan de vrijwillige chauffeur en eventuele parkeerkosten.


Opvangservice ter ontlasting van de mantelzorgers

Zorgt u voor uw partner, vader of moeder die dementerend of chronisch ziek is, dan heeft u vast wel eens behoefte aan een moment voor uzelf. Wanneer u binnen uw eigen netwerk geen mogelijkheden heeft, dan nemen vrijwilligers van de Opvangservice graag maximaal één dagdeel per week de zorg(en) thuis van u over. De vrijwilligers hebben een training gevolgd, dus de zorgvrager is in goede handen. Meer informatie vindt u in de aparte folder Opvangservice Mens en Welzijn Voorst.


Terminale zorg

Zorgt u voor iemand die zijn laatste levensfase thuis wil doorbrengen en thuis wil sterven, dan kan dat zowel geestelijk als lichamelijk zwaar zijn. Vrijwilligers van de Terminale Zorg kunnen, in samenwerking met de Thuiszorg, hulp, zorg en ondersteuning bieden aan u als verzorgende, maar ook aan de mensen die thuis willen sterven. Wilt u gebruikmaken van deze dienstverlening? Hieronder treft u de contactgegevens aan.

Mens en Welzijn Voorst Maarten Tromplaan 2, Twello
Meer informatie
Deel dit bericht!

Meer producten & diensten