Omstreeks 1350 werd op de 2,5 meter hoge fundering van de afgebroken tufstenen kerk, tegen de bewaarde toren, een nieuwe kerk in Gotische stijl gebouwd. Die kerk bestaat nog steeds.
Schoolstraat 16
7383CG Voorst