De buurtverbinders zijn een groep vrijwilligers uit de dorpen die het online dorpsplein KijkindeKernen.nl beheren en verbindingen leggen tussen bewoners onderling en tussen bewoners en organisaties. Op dit online dorpsplein z...
Lees meer
H.W. Iordensweg 17
7391KA Twello

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven

Berichten