Het voormalig voetbalterrein wordt nu veelal in gebruik genomen door de buurtbewoners om lokale evenementen te houden zoals bijv burendag
Baron van Wijnbergenlaan 12
7383AE Voorst