Kijkindekernen.nl

Inloggen of inschrijven

Locaties

Bekijk hier de ontmoetingsplekken.

Gekozen filters
    https://www.dorpshuisvoorst.nl/
    Dé plek voor cultuur, feesten en trouwen.
    Het gebouw Irene is gelegen naast de kerk. Irene beschikt, behoudens grote en kleine zalen op de begane grond en de bovenverdieping, ook over een grote kelder. Deze is ideaal voor het ontplooien van activiteiten voor de jeugd, zoals clubavonden, cursussen of disco. De ruimtes zijn goed toegankelijk en in de omgeving zijn ruime parkeermogelijkheden. ACTIVITEITEN OP DE ZONDAG Op de zondagen wordt gebouw Irene gebruikt als er jeugdactiviteiten plaatsvinden, zoals kindernevendienst en oppasdienst. Zie Jeugd Na de kerkdienst worden de kerkgangers altijd genodigd voor een kopje koffie of thee en om nog na te praten. EXPOSITIES Bovendien zijn er in de grote zaal op de begane grond wisselende exposities van schilderijen van zowel amateur- als beroepskunstenaars VERHUUR Zowel de Dorpskerk als gebouw Irene zijn te huur.
    De Stichting Cultuur Kleine Noordijk stelt zich ten doel op kleinschalige basis culturele, kunstzinnige en sociale activiteiten te organiseren op Landgoed Kleine Noordijk. Daarmee beoogt zij een bijdrage te leveren aan de vitaliteit en het leef- en woonklimaat van de gemeente Voorst en omgeving en het landgoed toegankelijker te maken voor publiek. De stichting heeft vorm gekregen vanuit de behoefte van de landgoedeigenaren enerzijds, om de schoonheid en historie van het landgoed te delen met derden. Anderzijds bestaat er bij belangstellenden een behoefte aan openstelling van en informatie over het landgoed. Kleinschaligheid en een persoonlijke benadering passen bij de waarden en sfeer van het landgoed en zijn voorwaarden om bezoekers met elkaar, het landgoed, maar ook met kunstenaars, musici en artiesten in gesprek/contact te brengen. De beleving van het landgoed draagt bij aan de beleving van voorstellingen en activiteiten en vice versa. https://www.sckn.nl/ Bouwdatum: 1856 Witgepleisterd onderkelderd landhuis, verfraaid met neo-classicistische elementen en fraai gedetailleerd gesneden houtwerk. Het landhuis werd gebouwd op de plek van de boerderij de Kleine Noordijk, in opdracht van mevrouw Van Marle-Van Wijck, eigenaar van het landgoed de (Grote) Noordijk. Het was bedoeld als zomerhuis voor haar dochter en diens gezin. De splitsing van het oorspronkelijke landgoed de Noordijk dateert al sinds ca. 1670. Vanuit het huis is er een zichtlijn naar het landhuis de Grote Noordijk aangelegd. (RM) Bijbehorende monumenten: koetshuis met paardenstal, duiventil annex fazanterie en de historische tuin-en parkaanleg (RM) De parkaanleg is sterk verweven met de parkaanleg van de Grote Noordijk, zowel qua ontwerp als visueel. Bij de aanleg van het park heeft men bovendien de oudere aanleg, vanouds behorende tot de Grote Noordijk, voor een deel behouden. Vanuit het huis zijn er twee ruime zichtvelden: naar de Grote Noordijk en naar het zuiden. In samenhang met deze zichtvelden zijn aan deze zijden van het huis relatief grote ramen met ongebruikelijk grote ruit-indelingen geplaatst. Verder in het park diverse monumentale boomgroepen, sierheesters, slingerende paden en een voormalige boomgaard en moestuin. De Kleine Noordijk is een complex rijksbeschermde buitenplaats
    2 van 6