Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Kijkindekernen.nl

Inloggen of inschrijven

Erg geslaagd nieuwjaarsdiner 2019 Senioren Posterenk (2019)Afgelopen donderdag 3 januari, is er in gebouw Bethel een heerlijk nieuwjaars-diner georganiseerd voor de senioren uit de Posterenk en omgeving. Deze ontvingen half december een uitnodiging waarvoor men zich kon opgeven voor dit diner. Bijna alle genodigden melden zich aan en reageerden enthousiast. Er is een heerlijk voor- hoofd- en nagerecht geserveerd waarvan vol enthousiasme werd gesmuld. Er werd deze middag veel gelachen en gezellig nieuwtjes uitgewisseld.

In samenwerking met de werkgroep Welzijn, een aantal fantastische vrijwilligers: Mieke, Anita, José, Maud, Nohr en door Jumbo Binnendijk Twello werd deze middag mogelijk gemaakt.

“Het was een heerlijke middag” aldus Annie en Minie. Na het etentje kregen alle mensen een tasje uitgereikt met een mooi cyclaampje van St.Tamara en een folder van ‘Zeker Bewegen’.

https://www.facebook.com/KijkinDePosterenk