Kijkindekernen.nl

Inloggen of inschrijven

TaalspreekuurInloopspreekuur voor iedereen die moeite heeft met lezen, spreken of schrijven in de Nederlandse taal.

Het Taalspreekuur is voor iedereen die moeite heeft met lezen, spreken of schrijven in de Nederlandse taal.
Dit geldt voor mensen die Nederlands als de moedertaal hebben en ook voor inwoners waarvan Nederlands niet de moedertaal is.

Het Taalhuis is een herkenbare plek in de bibliotheek met o.a. lesboeken en makkelijke leesboeken.

Docent
Iedere week heeft taaldocent Caroline Sparenburg spreekuur waarbij ze mensen kan helpen met hun taalvragen en kan doorverwijzen naar andere instanties. De docent is via mail bereikbaar 

Deel dit bericht!